بروشور و کاتالوگ تحریر (دورو)

کاتالـوگ از جمله اقلام چاپی پرکاربـرد و مهـم در حـوزه تبلیغات و بازاریابـی می باشد کـه توسـط تمامی شـرکتها، کارخانجات، سازمان ها و مشاغل بـه منظور معرفی اجمالی مجموعه محصـولات و خدمات خود مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. از سوی دیگـر بروشـور از نظر کاربرد بیشـتر بـرای معرفـی و توضیحات کامـل راجـع بـه یک محصول یا خدمت خـاص تهیه شــده وشامل توضیحات کامـل تـری می باشـد. پمفلـت نیــز از نظـر مشخصات ظاهـری بــا کاتالــوگ یا بروشـور تفاوتـی نـدارد اما از نظـر موضوعـی جنبه آموزشی خواهـد داشت. بایـد در نظر داشت که کیفیت طراحی و صرفـاً چاپ کاتالــوگ تاثیـر بسـزایی در معرفی اولیه برند و محصـول در ذهـن مخاطب دارد.

معرفی محصول

تنوع جنس کاغذ و ابعاد در این محصول بسیار متنوع است .شما می توانید با کاغذ های تحریر در گراماژهای 70 یا 80 گرمی، و یا انواع کاغذ و مقوای گلاسه در گراماژهای 130، 150، 170، 200، 250 یا 300 گرمی سفارش خود را ثبت کنید.
با توجه به کاربرد این محصول سایز ارائه شده A4 می باشد، اما برای سفارش این محصول در سایزهای متنوع دیگر میتوانید از قسمت محصولات اختصاصی، بروشور و کاتالوگ را انتخاب نمایید.
تنوع چاپ در این محصول به صورت افست چهاررنگ می باشد.همچنین می توانید برای سفارش چاپ به صورت تک رنگ یا دو رنگ از این لینک اقدام فرمایید.
تنوع روکش: یووی براق، سلفون براق، سلفون مات، سلفون مات مخملی با یووی موضعی برجسته، طلاکوب

لیست محصولات

بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / چهاررنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / دو رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / دو رنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / تک رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 70 گرمی / تک رنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / چهاررنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / دو رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / دو رنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / تک رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 80 گرمی / تک رنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / چهاررنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / دو رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / دو رنگ

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / تک رنگ

بروشور یا کاتالوگ تحریر 100 گرمی / تک رنگ

ثبت سفارش
دیگر موارد بروشور و کاتالوگ تحریر (دورو)

گالری نمونه کارها

راهنمای طراحی

● اگر می خواهید یک کاتالوگ یا بروشور چند لتی چاپ کنید یعنی در میان آن خط تا زده شود، طبیعتاً فضای در دسترس روی آن به چند بخش تقسیم خواهد شد. پس لطفاً در فایل طرح پیش از آغاز طراحی بخش بندی دقیقی را طبق نقشه های ارائه شده روی سایت، انجام دهید.

● پیش از شروع به طراحی، تصمیم به راست چین یا چپ چین بودن کاتالوگ خود بنمایید.

● متن ها، آرم ها و تصاویر مهم شما در هر بخش از طرح باید حداقل 1 سانتیمتر از حاشیه چهار طرف فایل و همچنین از محل خط تای فرضی فاصله داشته باشد.

● اگر یک کاتالوگ چند صفحه ای چاپ می کنید، دقت کنید که شماره صفحات باید نسبت به هم قرینه باشد. پس به عنوان مثال شماره صفحات فرد را در سمت چپ و شماره صفحات زوج را در سمت راست قرار دهید. و یا این که شماره همه صفحات را در وسط قرار دهید.

شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)