طراحی ست اداری

• راهنمای طراحی 1000 عدد تراکت a4 معمولی + 1000 عدد پاکت نامه کیفی

راهنمای طراحی 1000 عدد تراکت a4 معمولی + 1000 عدد پاکت نامه کیسه ای

راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی + 1000 عدد پاکت نامه کیفی

راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی + 1000 عدد پاکت نامه کیسه ای

• راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی + 2000عدد سربرگ A5 واقعی  + 1000 عدد پاکت نامه کیفی 

• راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی + 2000عدد سربرگ A5 واقعی  + 1000 عدد پاکت نامه کیسه ای

راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی  + 1000 عدد پاکت نامه کیفی  + 1000 عدد پاکت  A4کیفی

راهنمای طراحی 1000 عدد سربرگ a4 واقعی  + 1000 عدد پاکت نامه کیسه ای  + 1000 عدد پاکت  A4کیسه ای


1. نکته مهم در چاپ ست اداری این است که همه محصولات با هم در یک فرم چاپ شده و به همین دلیل رنگ همه این محصولات، هماهنگ و یکدست خواهد بود.

2 . با توجه به این که در زمان ثبت سفارش امکان بارگذاری تنها یک فایل وجود دارد ، طرح سربرگ و پاکت باید به صورت چیدمان شده در یک فایل قرار گرفته و ارسال شود.بنابراین فضای دستک(لب چسب) پاکت توسط بخش فرم بندی چاپخانه به طرح اضافه خواهد شد.

نکات مهم در طراحی پاکت:

1. در محل های برش و خط تا، حفظ 1 سانتیمتر فضای خالی برای نوشته ها و طراحی ضروری است (حاشیه امن که با رنگ آبی مشخص شده است).

2. پس از اتمام طراحی و قبل از تهیه خروجی مناسب، کلیه خطوط محدوده برش و خط تا را حذف نمایید،در غیر این صورت این خطوط به همراه طرح چاپ خواهد شد که مسئولیت آن به عهده مشتری می باشد.

3. به هیچ عنوان برای طراحی پشت پاکت (سمت چپ و راست) از خطوط یا طرح هایی که در محل وصل کردن بایستی دقیق روی هم بنشینند استفاده نکنید.

4. از رنگ های تمپلات و رنگ های حساس در طراحی پاکت استفاده نکنید.

5. در طراحی فایل دقت شود که جهت نوشته ها و یا تصاویر و... مطابق با مونتاژ باشد.(جهت نوشته های درب پاکت با قسمت روی پاکت متفاوت می باشد.)    

پاکت نامه کیفی (ملخی)

پاکت نامه کیسه ای (وسط چسب)

پاکت A4 کیفی (ملخی)

پاکت A4 کیسه ای (وسط چسب) 


نکات مهم در طراحی سربرگ:

1 .  پیش از طراحی تصمیم بگیرید که سربرگ شما عمودی یا افقی است و محل چسب آن از کدام طرف خواهد بود.
2 . برای چاپ سربرگ تک رنگ، به هیچ وجه از رنگ های ملایم مانند زرد لیمویی، زرد کاترپیلاری، سبز سدری، صورتی روشن، آبی فیروزه ای روشن و غیره استفاده نکنید.
3 .  قرار دادن ترام آرم در زمینه اصلی سربرگ کار بسیار اشتباهی است، چون در صورت گرفتن کپی از نامه، یا ارسال آن به وسیله فکس، متن موجود در آن کاملاً ناخوانا خواهد شد.
4 .  قراردادن هر نوع کادر در حاشیه سربرگ ممکن است طرح جذابی را در رایانه به شما نمایش دهد، ولی به دلیل وجود محدودیت های چاپ و برش و عدم امکان رعایت تقارن دقیق از طرفین کاغذ، از زیبایی سربرگ شما پس از چاپ به شدت کاسته خواهد شد.
5 .  موارد ملزم به چاپ مانند لوگو و متن و سایر اطلاعات را از طرفین 10 میلیمتر فاصله دهید.
6 . در صورت نیاز به شماره زنی و پرفراژ محل مورد نظر را به صورت شفاهی و درپنل توضیحات لحاظ نمایید و از استفاده از هرگونه راهنما در طرح اصلی(مانند : کلمه شماره ، نقطه چین پرفراژ) جدا پرهیز نمایید.

شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)