کاتالوگ تک برگی

کاتالـوگ از جملـه اقـلام چاپـی پرکاربـرد و مهـم در حـوزه تبلیغـات و بازاریابـی مـی باشـد کـه توسـط تمامـی شـرکتها، کارخانجـات، سـازمان هـا و مشـاغل بـه منظـور معرفـی اجمالـی مجموعـه محصـولات و خدمـات خـود مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. بایـد در نظـر داشـت کـه کیفیـت طراحـی وصرفـاً چــاپ کاتالــوگ تاثیــر بســزایی در معرفــی اولیــه برنــد و محصــول در ذهــن مخاطب دارد.

معرفی محصول

مشخصات:

تنوع جنس کاغذ: کاغذ تحریر در گراماژهای 70 یا 80 گرمی، و یا انواع کاغذ و مقوای گلاسه در گراماژهای 130، 150، 170،  200، 250 یا 300 گرمی

تنوع ابعاد: با توجه به کاربرد این محصول سایز ارائه شده A4 می باشد، اما برای سفارش این محصول در سایز های متنوع دیگر میتوانید از قسمت محصولات اختصاصی، بروشور و کاتالوگ را انتخاب نمایید.

تنوع چاپ در این محصول به صورت افست چهاررنگ می باشد.همچنین می توانید برای سفارش چاپ به صورت تک رنگ یا دو رنگ از این لینک اقدام فرمایید.

تنوع روکش: یووی براق، سلفون براق، سلفون مات، سلفون مات مخملی با یووی موضعی برجسته، طلاکوب

لیست محصولات

کاتالوگ 300 گرمی سلفون براق / چهاررنگ

کاتالوگ 300 گرمی سلفون براق / چهاررنگ

ثبت سفارش
کاتالوگ 300 گرمی سلفون مات / چهاررنگ

کاتالوگ 300 گرمی سلفون مات / چهاررنگ

ثبت سفارش
کاتالوگ 300 گرمی بدون روکش / چهاررنگ

کاتالوگ 300 گرمی بدون روکش / چهاررنگ

ثبت سفارش
دیگر موارد کاتالوگ تک برگی

گالری نمونه کارها

راهنمای طراحی

● اگر می خواهید یک کاتالوگ یا بروشور چند لتی چاپ کنید یعنی در میان آن خط تا زده شود، طبیعتاً فضای در دسترس روی آن به چند بخش تقسیم خواهد شد. پس لطفاً در فایل طرح پیش از آغاز طراحی بخش بندی دقیقی را طبق نقشه های ارائه شده روی سایت، انجام دهید.
● پیش از شروع به طراحی، تصمیم به راست چین یا چپ چین بودن کاتالوگ خود بنمایید.
● متن ها، آرم ها و تصاویر مهم شما در هر بخش از طرح باید حداقل 1 سانتیمتر از حاشیه چهار طرف فایل و همچنین از محل خط تای فرضی فاصله داشته باشد.
● اگر سفارش شما به شکل خاصی برش یا خط تا میخورد ، در بخش توضیحات به طور کامل ذکر کنید. از گذاشتن هرگونه خط یا نقطه چین برای محل پرفراژ یا خط تا خودداری کنید.
●  میتوانید با استفاده از خدمات جانبی " تاکنی " سفارش خود را تا شده و آماده دریافت کنید. در صورت نیاز به مدل خاصی از تا زدن در بخش توضیحات به طور کامل ذکر نمایید . 

شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)