کاتالوگ تک برگی

با توجه به موجودی کاغذ گلاسه در بازار، براق یا مات بودن نوع کاغذ قابل انتخاب نمی باشد.

طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 6 ساعته -
یک رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 2 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 2 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 6 ساعته -
یک رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 6 ساعته -
دو رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 2 روز کاری -
طرف نام سایز ابعاد فایل تیراژ تحویل قیمت (ریال) راهنما سفارش
_ _ _
یک رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 7 روز کاری -
دو رو A4 معمولی 28.8 × 20 1000 7 روز کاری -
شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)