فرم جعبه (ایندربرد و پشت طوسی)

در دنیای امروز چاپ و بسته بندی یک امر جدانشدنی از تبلیغات ماست، از این رو هرچند بتوانید یک بسته بندی جذاب تری برای محصولات در نظر بگیرید. میتوانید یک تاثیر چشمگیری در فروش خود بگذارید. امروزه یکی از مهم ترین ابزارها برای برند سازی، جعبه محصولات هست. استفاده از چاپ جعبه و بسته بندی فقط به عنوان محافظت از یک محصول محدود نمی شود، بلکه از آن به عنوان وسیله ای برای بازاریابی، ایجاد سهام تجاری و رونق فروش نیز استفاده می‌شود.

معرفی محصول

بسته بندی و جعبه به جداسازی برندها از یکدیگر کمک می کند و منجر به  رشد در خرید می شود. همچنین، مشخصاتی همچون نام محصول، نام کشور سازنده، مواد تشکیل دهنده، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و... بر روی جعبه محصول ذکر می شود که مصرف کنندگان را قادر می‌سازد تا با توجه به خو استه و انتظار خود، آن محصول را خریداری کنند.

لیست محصولات

فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

فرم پشت طوسی ایرانی 300 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

فرم پشت طوسی ایرانی 350 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

فرم پشت طوسی کره ای 230 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

فرم پشت طوسی کره ای 250 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

فرم پشت طوسی کره ای 280 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
فرم پشت طوسی کره ای 300 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

فرم پشت طوسی کره ای 300 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
دیگر موارد فرم جعبه (ایندربرد و پشت طوسی)

گالری نمونه کارها

شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)