چاپ مهراد

لیست محصولات

کارت ویزیت سلفون براق
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
6 ساعته تا 5روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق مربع دورگرد
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق مربع دورگرد

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد
از تیراژ500تا 1000 عدد
ابعاد 8.5 در 4.8 تا 8.7 در 5.7
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق بزرگ دورگرد

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق دور تخت
از تیراژ500تا 1000 عدد
ابعاد 8.5 در 4.8 تا 8.7 در 5.7
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق دور تخت

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق دایره
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
3روز تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق دایره

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق هشت ضلعی
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
3روز تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق هشت ضلعی

ثبت سفارش
کارت ویزیت سلفون براق طرح موج
تیراژ1000 عدد
8.7 در 5.7
12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت سلفون براق طرح موج

ثبت سفارش
کارت ویزیت یووی براق بزرگ دورگرد
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

کارت ویزیت یووی براق بزرگ دورگرد

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
برچسب بدون روکش
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
6 ساعته تا 5روز
وجه یک رو

برچسب بدون روکش

ثبت سفارش
برچسب دایره - بدون روکش
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
2روز تا 8روز
وجه یک رو

برچسب دایره - بدون روکش

ثبت سفارش
برچسب بیضی - بدون روکش
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
2روز تا 8روز
وجه یک رو

برچسب بیضی - بدون روکش

ثبت سفارش
برچسب با قالب خاص - بدون روکش
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
3روز تا 8روز
وجه یک رو

برچسب با قالب خاص - بدون روکش

ثبت سفارش
برچسب یووی
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
7روز
وجه یک رو

برچسب یووی

ثبت سفارش
برچسب دایره - یووی
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
10روز
وجه یک رو

برچسب دایره - یووی

ثبت سفارش
برچسب بیضی - یووی
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
10روز
وجه یک رو

برچسب بیضی - یووی

ثبت سفارش
برچسب با قالب خاص - یووی
تیراژ1000 عدد
8.5 در 4.8
10روز
وجه یک رو

برچسب با قالب خاص - یووی

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
سربرگ و تراکت تحریر 80 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

سربرگ و تراکت تحریر 80 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
تراکت تحریر ایرانی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
8روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

تراکت تحریر ایرانی / چهاررنگ

ثبت سفارش
سربرگ و تراکت تحریر 100 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

سربرگ و تراکت تحریر 100 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
سربرگ تحریر 120 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

سربرگ تحریر 120 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
تراکت گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

تراکت گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
تراکت گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

تراکت گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
تراکت گلاسه 200 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

تراکت گلاسه 200 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
تراکت گلاسه 250 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 7روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

تراکت گلاسه 250 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
پاکت تحریر 80 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
1روز تا 7روز
وجه یک رو

پاکت تحریر 80 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت تحریر 100 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
4روز تا 7روز
وجه یک رو

پاکت تحریر 100 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت تحریر 120 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
4روز تا 7روز
وجه یک رو

پاکت تحریر 120 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
1روز تا 7روز
وجه یک رو

پاکت گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت کتان / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
4روز تا 7روز
وجه یک رو

پاکت کتان / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت کارتی 160 گرمی / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

پاکت کارتی 160 گرمی / چهاررنگ

ثبت سفارش
پاکت کرافت / چهاررنگ
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
15روز
وجه یک رو

پاکت کرافت / چهاررنگ

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
فاکتور دو برگی / چهاررنگ / کاربن دار
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور دو برگی / چهاررنگ / کاربن دار

ثبت سفارش
فاکتور دو برگی / چهاررنگ / تحریر 70 + الوان
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور دو برگی / چهاررنگ / تحریر 70 + الوان

ثبت سفارش
فاکتور سه برگی / چهاررنگ / کاربن دار
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور سه برگی / چهاررنگ / کاربن دار

ثبت سفارش
فاکتور چهار برگی / چهاررنگ / کاربن دار
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
6روز تا 15روز
وجه یک رو

فاکتور چهار برگی / چهاررنگ / کاربن دار

ثبت سفارش
فاکتور سه برگی / چهاررنگ / تحریر 70 + الوان
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور سه برگی / چهاررنگ / تحریر 70 + الوان

ثبت سفارش
فاکتور دو برگی / تک رنگ سورمه ای / کاربن دار
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور دو برگی / تک رنگ سورمه ای / کاربن دار

ثبت سفارش
فاکتور دو برگی / تک رنگ سورمه ای / تحریر 70 + الوان
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور دو برگی / تک رنگ سورمه ای / تحریر 70 + الوان

ثبت سفارش
فاکتور سه برگی / تک رنگ سورمه ای / کاربن دار
از تیراژ1000تا 5000 عدد
14.5 در 10
5روز تا 10روز
وجه یک رو

فاکتور سه برگی / تک رنگ سورمه ای / کاربن دار

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
ساک دستی کرافت ضخیم / چهاررنگ
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی کرافت ضخیم / چهاررنگ

ثبت سفارش
ساک دستی کرافت ضخیم / تک رنگ
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی کرافت ضخیم / تک رنگ

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 170 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 170 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 200 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 200 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 200 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 200 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 250 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 250 گرمی / چهاررنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
ساک دستی گلاسه 250 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون
از تیراژ500تا 5000 عدد
42 در 29
15روز
وجه یک رو

ساک دستی گلاسه 250 گرمی / تک رنگ / روکش سلفون

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 90 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 90 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 130 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / سلفون براق
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / سلفون براق

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / سلفون مات
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 150 گرمی / چهاررنگ / سلفون مات

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / یووی
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / یووی

ثبت سفارش
بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / سلفون براق
از تیراژ500تا 20000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 12روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

بروشور یا کاتالوگ گلاسه 170 گرمی / چهاررنگ / سلفون براق

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
برچسب / چهاررنگ / بدون روکش
از تیراژ500تا 10000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 10روز
وجه یک رو

برچسب / چهاررنگ / بدون روکش

ثبت سفارش
برچسب / چهاررنگ / روکش یووی
از تیراژ500تا 10000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 10روز
وجه یک رو

برچسب / چهاررنگ / روکش یووی

ثبت سفارش
برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق
از تیراژ500تا 10000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 10روز
وجه یک رو

برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون براق

ثبت سفارش
برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات
از تیراژ500تا 10000 عدد
14.5 در 10
6 ساعته تا 10روز
وجه یک رو

برچسب / چهاررنگ / روکش سلفون مات

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
فولدر 250 گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6روز تا 15روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

فولدر 250 گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ

ثبت سفارش
فولدر 250 گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6روز تا 15روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

فولدر 250 گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ

ثبت سفارش
فولدر 300 گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6روز تا 15روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

فولدر 300 گرمی / روکش سلفون یک رو / چاپ

ثبت سفارش
فولدر 300 گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ
از تیراژ500تا 5000 عدد
14.5 در 10
6روز تا 15روز
وجه چاپ یک رو یا دو رو

فولدر 300 گرمی / روکش سلفون دو رو / چاپ

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
ست اداری 80 گرمی تحریر
تیراژ1000 عدد
14.5 در 10
7روز
وجه یک رو

ست اداری 80 گرمی تحریر

ثبت سفارش
ست اداری 100 گرمی تحریر
تیراژ1000 عدد
14.5 در 10
7روز
وجه یک رو

ست اداری 100 گرمی تحریر

ثبت سفارش
ست اداری 120 گرمی تحریر
تیراژ1000 عدد
14.5 در 10
7روز
وجه یک رو

ست اداری 120 گرمی تحریر

ثبت سفارش
ست اداری 100 گرمی کتان
تیراژ1000 عدد
14.5 در 10
7روز
وجه یک رو

ست اداری 100 گرمی کتان

ثبت سفارش
لیست دیگر محصولات
چاپ تراکت در کرمانشاه
وبلاگ/ چاپ تبلیغاتی
25 اردیبشهت 1403
چاپ تراکت در کرمانشاه
چاپ تراکت در کرمانشاه به صورت یک ورق کاغذی کوچک است که این ورق کاغذی حاوی متن و تصویر است و یک رویداد یا محصول و خدمات را معرفی و تبلیغ می کند . همچنین در کرمانشاه به دلیل ورود و خروج توریس...
ادامه مطلب
چاپ تراکت در بیرجند
چاپ تبلیغاتی
20 اردیبشهت 1403

چاپ تراکت در بیرجند

چاپ تراکت در بیرجند به صورت یک رو و دو رو انجام پذیر است که در تیراژهای 1000 ، 2000 ، 3000 و.... و در فرم های کاغذ تحریر و گلاسه به چاپ می رسد. با استفاده از بکارگیری اماکن عمومی و فضای شهری ...
چاپ تراکت در ایلام
چاپ تبلیغاتی
17 اردیبشهت 1403

چاپ تراکت در ایلام

چاپ تراکت در ایلام روش کاربردی برای رشد کسب و کار های مردم ایلام می باشد . تراکت های تبلیغاتی در ایلام سایز ثابت و مشخصی ندارند و مشاغل ایلامی با توجه به کسب و کار خود و اطلاعات آورده شده بر ...
چاپ تراکت در بندرعباس
چاپ تبلیغاتی
10 اردیبشهت 1403

چاپ تراکت در بندرعباس

چاپ تراکت در بندرعباس می تواند باعث توجه انبوهی از شهروندان بندرعباسی به کسب و کار شما شود و همین مورد باعث رشد بیزینس ، خدمات و محصولات شما می شود . چاپ تراکت روشی است که به سرعت و در کمتر...
سوالات متداول

مجتمع چاپ مهراد به منظور ارائه کامل خدمات چاپ و پس از چاپ، امکاناتی نظیر ساخت قالب، قالبزنی، برش از وسط، شماره زنی، پرفراژ، خط تا و ... را به عنوان خدمات پس از چاپ به همراه محصولات خود ارائه می نماید. این خدمات در برخی محصولات فعال نمی باشد، به چند دلیل؛ نخست اینکه برای انجام خدماتی نظیر قالبزنی، فضایی اضافه بر طراحی به عنوان لب پنجه باید لحاظ شود تا اجرای قالبزنی به راحتی و بدون ایراد انجام شود، این در حالی است که در محصولاتی مانند ویزیت های لمینت برجسته استخوانی، مربع، دایره و موارد مشابه، امکان تغییر سایز به جهت انجام خدمات وجود ندارد.

دوم اینکه محصولات فانتزی مانند ویزیت های طلاکوب، یووی برجسته، مخملی، نقره کوب و ... هم از روند تولید متفاوتی برخوردار هستند، هم به لحاظ ضخامت بالا امکان اجرای خدماتی مانند قالبزنی برای این محصولات در فرم های عمومی وجود ندارد. برای اطلاعات و توضیحات بیشتر می توانید مقاله برش و دایکات را در قسمت مقالات مطالعه فرمایید.

 

مجتمع چاپ مهراد به منظور ارائه کامل خدمات چاپ و پس از چاپ، امکاناتی نظیر ساخت قالب، قالبزنی، برش از وسط، شماره زنی، پرفراژ، خط تا و ... را به عنوان خدمات پس از چاپ به همراه محصولات خود ارائه می نماید. این خدمات در برخی محصولات فعال نمی باشد، به چند دلیل؛ نخست اینکه برای انجام خدماتی نظیر قالبزنی، فضایی اضافه بر طراحی به عنوان لب پنجه باید لحاظ شود تا اجرای قالبزنی به راحتی و بدون ایراد انجام شود، این در حالی است که در محصولاتی مانند ویزیت های لمینت برجسته استخوانی، مربع، دایره و موارد مشابه، امکان تغییر سایز به جهت انجام خدمات وجود ندارد.

دوم اینکه محصولات فانتزی مانند ویزیت های طلاکوب، یووی برجسته، مخملی، نقره کوب و ... هم از روند تولید متفاوتی برخوردار هستند، هم به لحاظ ضخامت بالا امکان اجرای خدماتی مانند قالبزنی برای این محصولات در فرم های عمومی وجود ندارد. برای اطلاعات و توضیحات بیشتر می توانید مقاله برش و دایکات را در قسمت مقالات مطالعه فرمایید.

 

حداکثر سایز چاپ در محصولات فرم عمومی و اختصاصی متفاوت می باشد. در فرم های عمومی تراکت و سربرگ حداقل سایز استاندارد چاپ A6 و حداکثر B4 (در بعضی محصولات A4) می باشد همچنین در فرم عمومی کارت ویزیت (که امکان تغییر سایز در آنها وجود داشته باشد) حداقل سایز 4.8*8.5 سانتی متر تا حداکثر سایز 48*68 سانتی متر قابل چاپ می باشند.

در محصولات مختلف فرم های اختصاصی، از حداقل سایزاستاندارد B4 (در بعضی محصولات A3) تا حداکثر سایز B2 امکان چاپ وجود دارد.

برای اطلاع ازسایز های مختلف و استاندارد کاغذ، مقاله ابعاد استاندارد کاغذ را در قسمت مقالات سایت مطالعه فرمایید.

برای انجام خدماتی نظیر قالبزنی در مراحل پس از چاپ، فضایی اضافه بر طرح باید توسط طراح لحاظ شود تا اجرای خدمات قالبزنی به راحتی و بدون ایراد انجام شود. این فضا باید به اندازه ای باشد تا محصول چاپی توسط پنجه های دستگاه قالبزنی نگه داشته شده و روی قالب قرار گیرد. به این فضای اضافه بر طراحی برای سهولت در اجرای خدمات قالبزنی در اصلاح چاپ، لب پنجه می گویند.

در انجام این خدمات با دستگاه های مختلف فضای لب پنجه متفاوت می باشد. به طور معمول فضای 1/5 سانتی متر اضافه بر طول طراحی برای لب پنجه کافی می باشد.

 

مجتمع چاپ مهراد
صفحات مجازی ما را دنبال نمایید...
شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)