تخفیف های طلایی

 

ویژه فرم های عمومی

در راستای تکریم و احترام به اعتماد مشتریان محترم مجتمع چاپ مهراد، برای آن دسته از همکاران و مشتریانی که در طول یک ماه به میزان مبالغ زیر در فرم های عمومی سفارش ثبت نمایند، تخفیف های طلایی اعمال خواهیم کرد. این تخفیف ها در ابتدای هر ماه توسط واحد حسابداری محاسبه شده و کیف پول تخفیف شما منظور در حساب کاربری سایت، شارژ خواهد شد.

* نکته: از ابتدای تیرماه 1401 تخفیف های ماهیانه صرفاً به آن بخش از سفارشاتی تعلق خواهد گرفت که بصورت آنلاین یا از طریق کیف پول پرداخت و ثبت شده باشند. بنابراین آن بخش از سفارشاتی که از محل کیف پول تخفیفات، ثبت شده باشند، مشمول تخفیف های پلکانی نخواهند بود.

* تذکر: با توجه به صدور تمامی فاکتور های فروش مجتمع چاپ مهراد بصورت رسمی و اعمال 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1403 ، مبنای محاسبه تخفیفات، جمع اصل مبلغ سفارشات بوده و 10 درصد ارزش افزوده از جمع کل کسر خواهد شد.

شماره تماس با مجموعه چاپ مهراد :
031 - 34151 (30 خط ویژه)